Container wisselen

Heb je een volle container die je wilt laten ophalen, maar heb je nog meer afval om af te voeren? Laat dan je container omwisselen! Dit doe je door bij je bestelling voor de nieuwe container, aan te geven dat het om een containerwissel gaat. Dit wordt gevraagd bij het afrekenen van de nieuwe container. Zo weten wij dat we bij het plaatsen van jouw nieuwe container, een volle container mee terug moeten nemen. De nieuwe container heb je vervolgens opnieuw acht weken tot je beschikking. Wil je deze voor een langere periode behouden? Dat kan tegen €2,- (exclusief BTW) per dag.

Let op: Wanneer je een container huurt, heb je de desbetreffende container acht weken lang tot je beschikking. Na deze acht weken zul je het bedrag van €2,- per extra dag gaan betalen. Deze huurperiode van acht weken houdt echter NIET in dat je kosteloos de volle container kunt laten vervangen voor een nieuwe container. Voor de nieuwe container zal, evenals voor de reeds gebruikte container, het reguliere bedrag betaald moeten worden. Er zijn hierbij geen kortingen van toepassing.

Bouw- en sloop afvalcontainers

Puincontainers

Grofvuilcontainers

Groenafval containers

Houtcontainers

Grondcontainers