Maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19).

Afvalcontainers Zuid Holland zet zich in op het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. Wij willen u hierbij graag informeren over de maatregelen die wij hebben genomen inzake het plaatsen en afvoeren van uw bestelde containers.
De chauffeurs zullen, zo lang het mogelijk is, op de gewenste datum uw container plaatsen en/of ophalen. De gebruikelijke ondertekening van de vrachtbrief/werkbon door u, worden tijdelijk niet uitgevoerd. Onze chauffeurs noteren zelf uw naam op de vrachtbrief/werkbon.
Wij denken u hierbij voldoende te hebben ingelicht. Indien u vragen heeft of verdere toelichting wenst horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met onze planning: 078-622 22 03 of per e-mail [email protected].